במידה וקיים חשש כי מד המים אינו תקין, ניתן לפנות לשירות הלקוחות לבדיקת תקינות מד המים, אשר תבוצע באמצעות מכון חיצוני, המוסמך לכך.

 הבדיקה כרוכה בתשלום.

במקרה ויתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה וחשבונך ייערך מחדש.

טופס לבקשת בדיקת תקינות מד מים