סיור קבלנים למכרז 08/2022 יתקיים ביום ג' 5/7/2022 בשעה 9:30

נפגשים במשרדי התאגיד, רחוב קרן היסוד 62, קריית ביאליק

נוכחות במפגש מציעים, סיור קבלנים חובה.