תושבים נכבדים

תאגיד מעיינות החוף מודיע על כניסה לעבודה להחלפת קו מים ברחוב קק"ל 19-25

  •  החל מתאריך 19.5.19 תבוצע עבודה להחלפת צנרת מים עירונית.
  •  משך העבודה המתוכנן – כשבועיים.
  • בזמן הביצוע תהיה גישה מוגבלת לכלי רכב באזור העבודה, ומומלץ להחנות מחוץ לרחוב.
  • מתוכננות הפסקות מים לצרכי ניתוקים וחיבורי צנרת.
  • על כל הפסקת מים תועבר הודעה מראש.
  • העבודות יבוצעו בשעות היום 08:00 וימשכו עד 17:00.
  • בשעות העבודה הנכם מתבקשים שלא להחנות רכבים במדרכה הצמודה למספרים 19-25 ו-18-26
  • לקבלת הסברים ניתן לפנות למוקד התאגיד שפרטיו מופיעים מטה, וכן במוקד העירוני בטלפון: 108

הנכם מתבקשים להתנהל בזהירות בקרבת העבודות

אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית שתגרם
במהלך העבודות