תושבים יקרים,

בתאריך 24/2/2022 יום ב', בין השעות 23:00-02:00

תתבצע חסימת נתיב סמוך לכיכר הכניסה למתחם שער הכרמל ברח' נחום חת.

הנ"ל לטובת ביצוע עבודות הנדסיות בתשתיות התאגיד.

הנ"ל בתאום וליווי משטרת ישראל.

מודעות נמסרו לבעלי העסקים ואנשי האחזקה במתחם.

העבודה ללא ביצוע הפסקת מים.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה