ט'

טקטוניקה- תורת הכוחות הפנימיים הגורמים להיווצרות שברים, קימוטים והתרוממות בקרום כדור הארץ.

 

י'

ייצור ראשוני- ייצור האנרגיה נטו, הטמעה פחות נשימה, שבו הופכת אנרגיית השמש לאנרגיה כימית האצורה בתרכובות הפחמן המחוזרות (היצירה נטו של חומר אורגני מחומר אי-אורגני).

כ'

כבול- חומר השוקע והמצטבר בקרקעית ביצות ומכיל ריכוז גבוה של חומר אורגני.

כוח הכבידה- כוח המשיכה של כדור הארץ.

כלורינציה- חיטוי מים באמצעות תרכובות המכילות כלור פעיל, בעל יכולת חמצון גבוהה, המסוגלת להרוג חיידקים ואצות.

 

ל'

לבה- סלע לוהט ומותך שמקורו במעטפת כדור הארץ הורץ אל פני השטח ונשפל על פני האדמה, מתקשה והופך בזלת.

לגונה- גוף מים הסמוך לים והמחובר אליו בקשר חלקי ואינו מאפשר חילוף מסה מהיר ביניהם.

למנולוגיה- תורת האגמים המתארת את התהליכים הפיזיים, הכימיים והביולוגיים המתרחשים בהם.

 

מ'

מאגר- מקום אגירה של מים.

מאזן מים- הגדרה כמותית של נפח המים במאגר וקצבי הכניסות והיציאות של המים ממנו.

מבחן שאיבה- השיטה למדידת תכונות האקווה בהקשר להפקת מי תהום. במהלך המבחן, שואבים מים בבאר תוך כדי מדידת המפלסים בבאר עצמה ובבארות הסמוכות לה.

מבחן שיוב- השיטה למדידת תכונות האקווה בהקשר להפקת מי תהום. במהלך המבחן מפסיקים את שאיבת המים בבאר ועוקבים אחר עליית המפלסים.

מדבור- ניוון והתבלות האדמה באזורים צחיחים או צחיחים למחצה. פעמים רבות נגרם המדבור מהקטנה בכמות הגשם הממוצעת.

מוביל מלוח- תעלה האוספת את מי המעיינות המלוחים הנובעים סביב הכינרת ומזרימה אותם אל מחוץ לאגם (לירדן מדרום לדגניה), וזאת כדי למנוע המלחתו.

מוליכות הידראולית- היכולת של סלע או קרקע להעביר מים דרך החללים והסדקים שבתוכם.

מונומיקטי- אגם ההופך משוכב פעם אחת בשנה.

מזג אוויר- תכונות האוויר בזמן ובמקום מסוימים, ובכללם קור וחום, לחות ויובש, רוחות ולחץ וכד'.

מחזור- תהליך ההשבה של פסולת לשימוש מחודש.

מחזור המים בטבע- התהליך התמידי של זרימת המים בין רכיבי ההידרוספרה.

מט"ש- מכון טיפול בשפכים שנוצרים בו קולחים המשמשים להשקיה.

מטאורולוגיה- המדע העוסק בחקר האטמוספרה ובתופעות מזג האוויר.

מי תהום- מים האגורים בנקובים ובסדקים שבסלעים. מי התהום מתמלאים בדרך כלל מגשמים ומתרוקנים בדרך כלל דרך מעיינות.

מים מטאוריים- משקעים מהאטמוספרה (גשם, ברד ושלג).

מים מליחיים- מים שמליחותם בינונית, היינו בטווח המליחויות שבין מים שפירים למי ים מלוחים.

מים פוסיליים- מים מאובנים שנוצרו בעידן גיאולוגי קדום ואינם מתחדשים במסגרת מחזור המים בטבע.

מים קשים- מים המכילים סידן או מגנזיום, המומסים בכמות הגורמת לשקיעתם כמלח, בזמן חימום המים.

מיקרו מזהמים- חומרי זיהום רעילים המסוגלים לגרום נזק גם שריכוזם נמוך ביותר.

מכתש הידרולוגי- מפלס מי תהום הנמוך מפני הים.

מלמ"ק- יחידת נפח של מיליון מטרים מעוקבים.

מלמ"ש- יחידת ספיקה של מיליון מטרים מעוקבים בשנה.

ממברנה- קרום דק חדיר למחצה.

מע"מ- התאגיד הינו חברה בע"מ ולפיכך הוא מחוייב להפיק חשבוניות עבור תשלומי אגרות המים. כמו בזק וחברת החשמל, התאגיד מבצע בשובר החיוב חילוץ מע"מ לקראת סיכום החשבון. בסך החשבון לחיוב, התעריפים נשארים זהים לפירסומי התאגיד, ואין יקור מיוחד כתוצאה מחילוץ המע"מ בחשבון החיוב. עוסקים מורשים, יכולים לבצע קיזוז על המע"מ.

מעטפת הידרטציה- מולקולות המים העוטפות יון המומס במים וטעון מבחינה חשמלית.

מפלס פיאזומטרי- משטח המתאר את התפלגות העומד ההידראולי באקווה כלואה, ונמדד בקידוחים החודרים אליו (בדומה למפלס מי התהום באקווה חופשית).

מתח פנים- התכונה הפיזיקלית של נוזלים הנגרמת בשל המשיכה ההדדית בין המולקולות הנוזליות הפועלות, במקרים מסוימים, נגד כוח הכבידה.