נ'

נגר עילי- זרימת מים על פני הקרקע, הן במדרונות ההרים והן באפיקי הנחלים, עקב ירידת גשמים או נביעת מעיינות.

נזילה סמויה- לעיתים מתרחשת בצנרת המים נזילה סמויה שאינה מתגלה מעל לפני השטח. השיטה הטובה ביותר לגלות נזילות סמויות, הינה לבדוק את מד המים בשעה שלא מתבצעת צריכת מים (עדיף בשעות הלילה המאוחרות). כאשר מד המים מסתובב בבדיקה זו, כנראה ישנה נזילה סמויה. חשוב לציין, שחובת התיקון חלה על הצרכן והוא יחויב על מלוא המים שהתבזבזו (למעט מקרים שהתאגיד החליט אחרת).

ניטריפיקציה- תהליך חמצון של חנקן שבו הופכת האמוניה ( +4NH) לחנקית (-2NO) ולחנקה (-3NO) ולחנקה (-3NO). את התהליך עושים חיידקים.

נקבובית- החלק היחסי של החללים מתוך הנפח הכולל של הסלע.

 

ס'

סבחה- אדמה הספוגה במלח הנוצרת בדרך כלל מהימצאותם של מי תהום רדודים, העולים בעלייה נימית אל פני הקרקע, מתאדים ומותירים את המלחים בקרקע. המלחה נקראת גם "סבחה" ומצויה בדרך כלל במדבר.

סטרטיגרפיה- תיאור סלעי המשקע, סדר היווצרותם, תכונותיהם והיחסים ביניהם.

סינון- העברת נוזלים דרך מסננת כדי להפריד מהם את החלקיקים הקטנים המרחפים בהם.

סכר- מחסום המוצב בפני זרם של מים, הגורם בדרך כלל ליצירת מאגר מים במעלה הזרם מאחורי הסכר.

ספיחה- תהליך ההידבקות של מולקולות המומסות במים על פני השטח של חלקיק מוצק הנמצא במגע עם המים.

ספיקה- קצב זרימת המים הנמדד ביחידות של נפח המים העובר דרך יחידת שטח ביחידת זמן.

 

ע'

עומד הידראולי- מדד להגדרת אנרגית המים, הנקבע לפי הגובה שאליו עולים המים בנקודה מסוימת, בגלל הלחץ שהם נתונים בו.

עיבוי- תהליך שינוי הפזה מגז לנוזל של מולקולות המים, התהליך מתרחש בדרך כלל כשהאוויר מתקרר והאדים הופכים טיפות קטנות.

עיור- תהליך התפשטות העיר, או הפיכתו של אזור כפרי לאזור עירוני.

עכירות- מדד הקובע את איכות המים בהתאם לדרגת צלילותם (מעבר אור).

עננת מזהמים- מרחב אווירי או נוזלי שריכוז המזהמים בו גדול בהשוואה לסביבתו.

 

פ'

פוטוסינתזה- תהליך שבו התאים הצמחיים הופכים את אנרגיית השמש לאנרגיה כימית (ייצור סוכרים), ובמהלכה נצרך CO2 ומשתחרר חמצן.

פלאו-הידרולוגיה- הידרולוגיה קדומה המשוחזרת לפי התנאים הטופוגרפים, הגיאולוגיים והאקלימיים הקדומים.

פלנקטון- היצורים הזעירים המרחפים במים וגודלם נע בין 2,000-3,000 מיקרון. הפלנקטון מורכב מיצורים צמחיים הנקראים פיטופלנקטון ומיצורים בעלי חיים הנקראים זואופלנקטון.

פן-ביני- משטח המגע בין מי תהום מתוקים לבין מי תהום מלוחים. המליחויות משתנות באופן הדרגתי אך חריף ונוצר אזור מעבר שעוביו כמה מטרים.

פרשת מים- גבול המפריד בין שני אגני התנקזות עיליים (של נחלים) או תת קרקעיים (של מי תהום).