במסגרת עבודות הקמת קו ביוב ראשי ושיפור הסדרי התנועה בכיכר אצ"ל-רבין יתכנו שיבושי תנועה עקב עבודה המתבצעת בכביש

A52.pdf