כחלק משדרוג מערכות המים שמבצע התאגיד, אנו שמחים לבשר כי בטירת כרמל וגם בקריית ביאליק הסתיימה החלפת מדי המים בעיר והסבתם למדים מתקדמים בעלי יכולת קריאה מרחוק של מד המים.
המדים החדשים מאפשרים ניתור מדויק ואמין של צריכת המים בזמן אמת אל מרכז בקרה, דבר המאפשר יכולת התראה מידית על נזילות או דליפות, זיהוי תקלות, וקבלת נתוני קריאות מרחוק (קר"מ).
מערכת הקר"מ מפחיתה תופעות של צריכות מים חריגות ונזילות מתמשכות, ובכך מאפשרת חיסכון לצרכנים.

באם קיבלתם מכתב או  מיסרון בדבר חשד לנזילה ו/או שזיהיתם נזילה בכל דרך אחרת, הנכם מתבקשים לבדוק ולתקן את הנזילה, במידה ונמצאה כזו. תיקון זה גם חוסך משאב יקר -למדינה, וגם חוסך עלויות בתשלום מים- לכם.
החוק מאפשר הקלה בתשלום במקרי נזילות, באופן שהמים העודפים, יחויבו בתעריף נמוך יותר בהתאם לכללים הבאים, שנקבעו ע"י רשות המים הממשלתית.

התראה על חשד לנזילה - תאגיד המים ישלח התראה לצרכן כאשר יתעורר חשד לנזילה בנכס של הצרכן המבוסס על התראה ממערכת קריאת מדי המים (קר"מ) וכאשר אכן נמדדה צריכה חריגה במהלך השבוע הקודם למשלוח ההתראה.

חשד לנזילה לצרכן ביתי - מד מים של צרכן פרטי (בית פרטי או דירת מגורים) שבו קיימת צריכת מים רציפה של לפחות 100 ליטר כל שעה במשך 24 שעות רצופות והצריכה היומית גדולה ב-1 מ"ק מהצריכה היומית הממוצעת ב-30 הימים האחרונים שקודמים ליום הבדיקה. במידה ונשלחה לצרכן התראה על חשד לנזילה ב-7 ימים האחרונים, לא תישלח התראה נוספת.  

חשד לנזילה במד מים כללי - (ראשי) ומדי מים בעלי קוטר גדול ("1.5 ומעלה) - מד מים כללי (בבית משותף או בנכסים בהם יש מד מים כללי בכניסה לנכס) שבו קיימת צריכת מים רציפה במשך 24 שעות וכמות הפרשי המדידה פי 1.5 מ"ק כל שעה ואשר צריכת הפרשי המדידה ב-30 ימים האחרונים עולה על 5 מ"ק מההפרשים הרגילים.  במידה ונשלחה לצרכנים המשויכים התראה על חשד לנזילה ב-14 ימים האחרונים, לא תישלח התראה נוספת.

אופן מתן התרעות לצרכנים:

חשד לנזילה במד מים פרטי:

1. צריכה מעל 3 מ"ק  ביממה – שיחת טלפון לצרכן. במידה ואין טלפון מעודכן במערכת, איש השטח מטעם תאגיד המים ייגש פיזית לנכס ויתלה הודעה על "חשד לנזילה" על דלת הנכס.

2. מתחת ל -3 מ"ק ביממה – שליחת הודעות SMS  ושליחת מכתב בדואר לצרכן.

חשד לנזילה במד מים ראשי:

מיסרון ומכתב לכל צרכן המשויך למונה הראשי .

מהיום תוכלו לצפות בצריכת המים שלכם בכל מקום ובכל זמן. הירשמו לשרות הקריאה מרחוק ולקבלת התראות על חשד לנזילה במסרון – כך תוכלו לגלות במהירות אם קיימת נזילה בנכס שלכם, לטפל בה ולחסוך בחשבון המים.