עבודות החלפת קווי מים וביוב ברחובות עוצמה וכרמלים 04/2022

הודעה על תחילת עבודות בתשתיות התאגיד 02/2022

הודעה על תחילת עבודה רחוב זינגר רימון 12/21

הודעה על התחלת פרויקט בדיקת חיבורים צולבים - אזור תעשייה צפוני 2021

הודעה על התחלת עבודות: החלפת קו מים ברחוב י.ל פרץ 2021

הודעה על התחלת עבודות: שיקום קו ביוב, בין רחוב ביאליק פינת הרצל לרחוב הוורדים. 2021

הודעה על התחלת עבודות: שיקום ותיקון קו ביוב ברחוב בן גוריון 2020

הודעה על התחלת עבודות: שיקום ושדרוג קו ביוב ברחוב זינגר 2020

הודעה על התחלת עבודות: רחוב אריאל שרון טירת הכרמל (במסגרת פרוייקט ז'בוטינסקי) 2020

הודעה על תחילת עבודות: רחוב דפנה 2020

הודעה על תחילת ביצוע עבודה לתיקון חדירת מי תהום לשוחות ביוב רחוב ויצמן 2020

הודעה על תחילת ביצוע עבודה להנחת צנרת מים וחיבור "בית ביטמן", קרן היסוד 62. 2020

הודעה על תחילת עבודות: רחוב יונתן 2019

הודעה על כניסה לעבודה להחלפת קו מים ברחוב קק"ל 2019 

הודעה על תחילת עבודה ברחוב אילון - שלב ב' 2019

שדרוג רחוב אפרים 10.2-17.3- מידע לתושב 2019

הודעה על תחילת עבודות- החלפת קו מים רחוב אילון, שלב א' 2018

פרויקט ניפוץ קו ביוב בשדרות בן גוריון - לחצו לפרטים 2018

הודעה על תחילת עבודות, החלפת קו מים רחוב הגליל- לחצו לפרטים 2018

 עבודות תשתית להחלפת קו מים ברחוב סיגליות - לפרטים נופסים לחצו כאן. 2016

תאגיד מעיינות החוף מודיע על כניסה לעבודה דחופה לשיקום קו ביוב ברחוב רימון 2016

עבודות בכיכר אצ"ל - רבין 2015

סיום עבודות חברת מקורות 2015

רחוב הפלמ"ח יסגר לתנועת משאיות ואוטובוסים מרחוב שבטי ישראל ועד רחוב העצמאות 2014

רחוב הפלמ"ח: עבודות שיפורים בקווי צנרת הביוב הראשית 2014