החל מתאריך 28/02/2016 תבוצע עבודה להחלפת צנרת הביוב הציבורית ברחוב רימון.
בזמן הביצוע תהיה גישה מוגבלת לכלי רכב באזור העבודה.
משך העבודה המתוכנן - כשבועיים.
הציבור מתבקש לנהוג בזהירות בקרבת האתר וסביבתו.
אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות שתגרם
במהלך העבודות.