תעריפי המים נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב והם אחידים בכל הארץ.

על פי כללי תאגידי מים וביוב התש”ע - 2009, החל מיום 01/01/2010, צריכה ביתית כוללת שני תעריפים בלבד של מים:

תעריף מוזל (תעריף 1) ותעריף גבוה (תעריף 2). 

התעריף המוזל- מתייחס לכמות של עד 7 מ”ק הראשונים, לכחודשיים, כאשר הוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור. 

התעריף הגבוה- מתייחס ליתרת כמות המים, שנצרכה ביחידה הדיור בתקופת החשבון.

עסקים ומוסדות יחויבו בתעריף הגבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.

תעריף מינימלי- צרכן יחויב לפי צריכה של 3 מ"ק לכחודשיים, אף אם בפועל צרך פחות מכך.

» למידע נוסף ולצפייה בתעריפי המים הנקבעים על ידי רשות המים - לחץ כאן 

ספר תעריפי המים והביוב תעריפים לצרכני מים וביוב (מקורות, ספקים מקומיים ותאגידים 1.1.2023  )