חיפושדלג על חיפוש
תשלומים
טפסים
תיק תושב
חשבונית  במייל
הודעה על הפסקת מים
הערכות בחירום
הצטרפות להוראת קבע
קריאת מד מים מרחוק
נגישות לשירות
חדש! זימון תורים מראש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בירור חשבון מים חריג מאוד

בהתאם לתקנות המים, לצרכן ניתנת האפשרות לבקש בירור חשבון מים בגין צריכות מים גבוהות ו/או חריגות מאד* בתקופת חיוב כלשהי, לא יאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב (להלן – בקשה לעריכת בירור), אם סבר שהחשבון התקופתי שגוי.

 

*חריג מאוד = שווה או עולה על 200% מהצריכות הממוצעות.
 

יש להגיש את הבקשה בהתאם לדרישות בטפסים הבאים:

עבור לתוכן העמוד