חיפושדלג על חיפוש
תשלומים
טפסים
תיק תושב
חשבונית  במייל
הודעה על הפסקת מים
הערכות בחירום
הצטרפות להוראת קבע
קריאת מד מים מרחוק
נגישות לשירות
חדש! זימון תורים מראש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דו"חות איכות המים

 
תאגיד "מעיינות החוף", מקפיד על תהליכי בקרת האיכות של המים והבדיקות, שנערכות לאורך מסלול אספקתם, על פי הנחיות משרד הבריאות ותחת פיקוחו השוטף.

ע"פ תקנות רשות המים, מפרסם התאגיד מידי רבעון, חציון ושנתון, דו"חות המעידים על איכותם של המים, המסופקים בקרית ביאליק וטירת כרמל.

הפירוט בדו"חות הוא על פי דרישת התקנות, כאשר צרכן המעוניין לעיין בדוחות המלאים רשאי לעשות זאת, בתיאום מראש, במשרדי התאגיד.

 

מאז הקמתו, מפיק התאגיד, לצרכני המים דו"חות שנתיים, על פי החוק.

הדו"חות מפורטים מאוד ומסכמים את מרבית הבדיקות ,שנעשו במערכת אספקת המים, במהלך השנה החולפת.

 

דיגום מי השתייה מבוצע על ידי דוגם מוסמך מתאגיד 'מעיינות החוף'. בדיקות המעבדה מבוצעות במעבדת משרד הבריאות.

לפי סעיף 14 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) התשע" ג - 2013, וכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) (תיקון תשע"ה - 2014, רשאי צרכן לבקש מהתאגיד לבצע פעם אחת מדי שנה בדיקות לאיכות המים בנכס הרשום לזכותו.

המים שלי - מערכת מקוונת להצגת נתוני איכות מי השתייה בישראל

מידע נוסף בדבר איכות מי השתייה

להורדת טופס בקשה לביצוע בדיקת מים על ידי הצרכן - לחץ כאן

להסבר אודות דיגום מים באתר משרד הבריאות - לחץ כאן

לצפייה בהודעת משרד הבריאות לצרכני המים בנוגע לביצוע בדיקות מים לבקשת הצרכן - לחץ כאן

דיווח מרכיבי איכות מים לשנת 2017-חברת מקורות

 

 דו"חות איכות המים שפורסמו על ידי התאגיד

 

 

 תקופת הדו"ח

 שם הדו"ח

קובץ להורדה  


 2022

 טירת הכרמל+ קריית ביאליק: 
דו"ח חצי שנתי (יולי-ספטמבר)
pdf
 

 2022

 טירת הכרמל+ קריית ביאליק: 
דו"ח חצי שנתי (ינואר - יוני)

 pdf
2022
 

טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח רבעון ראשון(ינואר- מרץ)

pdf
 

 2021
טירת כרמל+ קריית ביאליק
דו"ח שנתי
 
pdf

 
2021
 
טירת הכרמל+ קריית ביאליק: 
דו"ח חצי שנתי (ינואר - יוני) 
 
דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016
 
 2021  

טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח רבעון ראשון(ינואר- מרץ)

 

 דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016
  2020 טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח שנתי (ינואר-דצמבר)

 דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016
  2020 טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)

 דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016
 2020 טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח רבעון שלישי (יולי-ספטמבר)

 דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016
 2020 טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

 דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016
 2020

 

טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח רבעון ראשון(ינואר- מרץ)

 

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 

עבור לתוכן העמוד