מתחלפת 1 מתחלפת 2 מתחלפת 3 מתחלפת 4

  מעיינות החוף - עמוד הבית

  אתר נגיש
  כל השירותים בשיחת חינם   1-800-850-820
  תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

  דו"חות איכות המים

   
  תאגיד "מעיינות החוף", מקפיד על תהליכי בקרת האיכות של המים והבדיקות, שנערכות לאורך מסלול אספקתם, על פי הנחיות משרד הבריאות ותחת פיקוחו השוטף.

  ע"פ תקנות רשות המים, מפרסם התאגיד מידי רבעון, חציון ושנתון, דו"חות המעידים על איכותם של המים, המסופקים בקרית ביאליק וטירת כרמל.

  הפירוט בדו"חות הוא על פי דרישת התקנות, כאשר צרכן המעוניין לעיין בדוחות המלאים רשאי לעשות זאת, בתיאום מראש, במשרדי התאגיד.

   

  מאז הקמתו, מפיק התאגיד, לצרכני המים דו"חות שנתיים, על פי החוק.

  הדו"חות מפורטים מאוד ומסכמים את מרבית הבדיקות ,שנעשו במערכת אספקת המים, במהלך השנה החולפת.

   

  דיגום מי השתייה מבוצע על ידי דוגם מוסמך מתאגיד 'מעיינות החוף'. בדיקות המעבדה מבוצעות במעבדת משרד הבריאות.

  לפי סעיף 14 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) התשע" ג - 2013, וכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) (תיקון תשע"ה - 2014, רשאי צרכן לבקש מהתאגיד לבצע פעם אחת מדי שנה בדיקות לאיכות המים בנכס הרשום לזכותו.

  המים שלי - מערכת מקוונת להצגת נתוני איכות מי השתייה בישראל

  מידע נוסף בדבר איכות מי השתייה

  להורדת טופס בקשה לביצוע בדיקת מים על ידי הצרכן - לחץ כאן

  להסבר אודות דיגום מים באתר משרד הבריאות - לחץ כאן

  לצפייה בהודעת משרד הבריאות לצרכני המים בנוגע לביצוע בדיקות מים לבקשת הצרכן - לחץ כאן

  דיווח מרכיבי איכות מים לשנת 2017-חברת מקורות

   

   דו"חות איכות המים שפורסמו על ידי התאגיד

   

   

   תקופת הדו"ח

   שם הדו"ח

  קובץ להורדה  

   2019  טירת כרמל+ קריית ביאליק:

   דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)

      דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016 
   2019 טירת כרמל+ קריית ביאליק:

  דו"ח רבעון שלישי (יולי-ספטמבר)

      דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016
       2019 טירת כרמל+ קריית ביאליק:

  דו"ח חצי שנתי (ינואר- יולי)

      דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016 

       2019

  טירת כרמל+ קריית ביאליק:

  דו"ח רבעון שני(אפריל- יוני)

      דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2019

  טירת כרמל+ קריית ביאליק:

  דו"ח רבעון ראשון(ינואר- מרץ)

      דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016 
        2018  

   טירת כרמל+ קריית ביאליק:

  דו" שנתי (ינואר- דצמבר)

       דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016
        2018  טירת כרמל+ קריית ביאליק:

   דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)

       דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016 

   2018

   טירת כרמל+ קריית ביאליק:

   דו"ח רבעון שלישי (יולי-ספטמבר)

   דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2018

  טירת כרמל+ קריית ביאליק:

   דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

      דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2018

  טירת כרמל+ קריית ביאליק:

   דו"ח רבעון שני (אפריל-יוני)

      דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2018

  טירת כרמל+ קריית ביאליק:

   דו"ח רבעון ראשון (ינואר-מרץ)

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2017

   טירת כרמל: דו"ח שנתי לחודשים ינואר- דצמבר

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2017

   קריית ביאליק: דו"ח שנתי לחודשים ינואר - דצמבר

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   

  2017

   טירת כרמל: דו"ח לחודשים אוקטובר-דצמבר

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

  2017

   קריית ביאליק: דו"ח לחודשים אוקטובר-דצמבר

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

  2017

   טירת כרמל: דו"ח רבעון שלישי (יולי - ספטמבר)

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

  2017

   קרית ביאליק: דו"ח רבעון שלישי (יולי -ספטמבר)

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2017

   קריית ביאליק +טירת כרמל - דו"ח חצי שנתי

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2017

   קריית ביאליק: דו"ח רבעון שני (אפריל -יוני)

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2017

   טירת כרמל: דו"ח רבעון שני (אפריל -יוני)

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2017

   קריית ביאליק: דו"ח רבעון ראשון (ינואר - מרץ)

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2017

   טירת כרמל: דו"ח רבעון ראשון (ינואר מרץ)

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2016

  קריית ביאליק: דו"ח שנתי לחודשים ינואר - דצמבר

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2016

   טירת כרמל: דו"ח לחודשים אוקטובר-דצמבר

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2016

   קריית ביאליק: דו"ח לחודשים אוקטובר-דצמבר

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2016

   
   טירת כרמל: דו"ח רבעון שלישי (יולי - ספטמבר)

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2016

   קרית ביאליק: דו"ח רבעון שלישי (יולי -ספטמבר)

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2016

   דו"ח חצי שנתי

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

   2016

   דו"ח לרבעון השני (אפריל - יוני)

  דוח איכות מים לרבעון השני לשנת 2016

   2016

   דו"ח לרבעון הראשון (ינואר - מרץ)

  דוח איכות מים לרבעון הראשון לשנת 2016

   2015

   דו"ח שנתי (ינואר - דצמבר)

  דוח איכות מים שנתי לשנת 2015

   2015

   דו"ח לרבעון הרביעי (אוקטובר-דצמבר)

   

  דוח איכות מים לרבעון רביעי לשנת 2015

   2015

     דו"ח לרבעון השלישי (יולי-ספטמבר)

  דוח איכות מים רבעון שלישי לשנת 2015

   2015

   דו"ח חצי שנתי

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2015

   2015

   דו"ח לרבעון השני (אפריל - יוני)

  דוח איכות מים לרבעון השני לשנת 2015

   2015

   דו"ח לרבעון הראשון (ינואר - מרץ)

  דוח איכות מים לרבעון הראשון לשנת 2015

   2014

   דו"ח שנתי ( ינואר - דצמבר)

   2014

   דו"ח לרבעון הרביעי (אוקטובר-דצמבר)

   

  דוח רבעון רביעי לשנת 2014

   2014

   דו"ח לרבעון השלישי (יולי - ספטמבר)

   

  דוח רבעון שלישי לשנת 2014

   2014

   דו"ח חצי שנתי

   

  דוח חצי שנתי ראשון לשנת לשנת 2014

   2014

   דו"ח לרבעון השני (אפריל - יוני)

   

  דוח איכות מים לרבעון שני לשנת 2014

   2014

   דו"ח לרבעון הראשון (ינואר -מרץ)

   

  דוח איכות מים לרבעון ראשון לשנת 2014

   2013

   דו"ח חצי שנתי ( יולי - דצמבר)

   

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2013

   2013

   דו"ח חצי שנתי ( ינואר - יוני)

   

  דו"ח איכות מים חצי שנתי לשנת 2013

  תשלומים
  טפסים להורדה
  תיק תושב
  חשבונית במייל
  הודעה על הפסקת מים
  הערכות בחירום
  הצטרפות להוראת קבע
  קריאת מד מים מרחוק
  נגישות לשירות
  חדש! זימון תורים מראש
  עבור לתוכן העמוד