חיפושדלג על חיפוש
תשלומים
טפסים להורדה
תיק תושב
חשבונית  במייל
הודעה על הפסקת מים
הערכות בחירום
הצטרפות להוראת קבע
קריאת מד מים מרחוק
נגישות לשירות
חדש! זימון תורים מראש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דו"חות איכות המים

 
תאגיד "מעיינות החוף", מקפיד על תהליכי בקרת האיכות של המים והבדיקות, שנערכות לאורך מסלול אספקתם, על פי הנחיות משרד הבריאות ותחת פיקוחו השוטף.

ע"פ תקנות רשות המים, מפרסם התאגיד מידי רבעון, חציון ושנתון, דו"חות המעידים על איכותם של המים, המסופקים בקרית ביאליק וטירת כרמל.

הפירוט בדו"חות הוא על פי דרישת התקנות, כאשר צרכן המעוניין לעיין בדוחות המלאים רשאי לעשות זאת, בתיאום מראש, במשרדי התאגיד.

 

מאז הקמתו, מפיק התאגיד, לצרכני המים דו"חות שנתיים, על פי החוק.

הדו"חות מפורטים מאוד ומסכמים את מרבית הבדיקות ,שנעשו במערכת אספקת המים, במהלך השנה החולפת.

 

דיגום מי השתייה מבוצע על ידי דוגם מוסמך מתאגיד 'מעיינות החוף'. בדיקות המעבדה מבוצעות במעבדת משרד הבריאות.

לפי סעיף 14 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) התשע" ג - 2013, וכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) (תיקון תשע"ה - 2014, רשאי צרכן לבקש מהתאגיד לבצע פעם אחת מדי שנה בדיקות לאיכות המים בנכס הרשום לזכותו.

המים שלי - מערכת מקוונת להצגת נתוני איכות מי השתייה בישראל

מידע נוסף בדבר איכות מי השתייה

להורדת טופס בקשה לביצוע בדיקת מים על ידי הצרכן - לחץ כאן

להסבר אודות דיגום מים באתר משרד הבריאות - לחץ כאן

לצפייה בהודעת משרד הבריאות לצרכני המים בנוגע לביצוע בדיקות מים לבקשת הצרכן - לחץ כאן

דיווח מרכיבי איכות מים לשנת 2017-חברת מקורות

 

 דו"חות איכות המים שפורסמו על ידי התאגיד

 

 

 תקופת הדו"ח

 שם הדו"ח

קובץ להורדה  

 2020 טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח רבעון שלישי (יולי-ספטמבר)

 דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016
 2020 טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

 דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016
 2020

 

טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח רבעון ראשון(ינואר- מרץ)

 

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016
 2019

 

טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח שנתי (ינואר-דצמבר)

 

  דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016
 2019  טירת כרמל+ קריית ביאליק:

 דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)

   דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016 
 2019 טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח רבעון שלישי (יולי-ספטמבר)

    דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016
     2019 טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח חצי שנתי (ינואר- יולי)

    דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016 

     2019

טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח רבעון שני(אפריל- יוני)

    דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2019

טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח רבעון ראשון(ינואר- מרץ)

    דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016 
      2018  

טירת כרמל+ קריית ביאליק:

דו"ח שנתי (ינואר-דצמבר)

     דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016
      2018  טירת כרמל+ קריית ביאליק:

 דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)

     דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016 

 2018

 טירת כרמל+ קריית ביאליק:

 דו"ח רבעון שלישי (יולי-ספטמבר)

 דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2018

טירת כרמל+ קריית ביאליק:

 דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

    דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2018

טירת כרמל+ קריית ביאליק:

 דו"ח רבעון שני (אפריל-יוני)

    דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2018

טירת כרמל+ קריית ביאליק:

 דו"ח רבעון ראשון (ינואר-מרץ)

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2017

 טירת כרמל: דו"ח שנתי לחודשים ינואר- דצמבר

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2017

 קריית ביאליק: דו"ח שנתי לחודשים ינואר - דצמבר

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 

2017

 טירת כרמל: דו"ח לחודשים אוקטובר-דצמבר

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

2017

 קריית ביאליק: דו"ח לחודשים אוקטובר-דצמבר

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

2017

 טירת כרמל: דו"ח רבעון שלישי (יולי - ספטמבר)

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

2017

 קרית ביאליק: דו"ח רבעון שלישי (יולי -ספטמבר)

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2017

 קריית ביאליק +טירת כרמל - דו"ח חצי שנתי

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2017

 קריית ביאליק: דו"ח רבעון שני (אפריל -יוני)

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2017

 טירת כרמל: דו"ח רבעון שני (אפריל -יוני)

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2017

 קריית ביאליק: דו"ח רבעון ראשון (ינואר - מרץ)

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2017

 טירת כרמל: דו"ח רבעון ראשון (ינואר מרץ)

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2016

קריית ביאליק: דו"ח שנתי לחודשים ינואר - דצמבר

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2016

 טירת כרמל: דו"ח לחודשים אוקטובר-דצמבר

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2016

 קריית ביאליק: דו"ח לחודשים אוקטובר-דצמבר

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2016

 
 טירת כרמל: דו"ח רבעון שלישי (יולי - ספטמבר)

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2016

 קרית ביאליק: דו"ח רבעון שלישי (יולי -ספטמבר)

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2016

 דו"ח חצי שנתי

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2016

 2016

 דו"ח לרבעון השני (אפריל - יוני)

דוח איכות מים לרבעון השני לשנת 2016

 2016

 דו"ח לרבעון הראשון (ינואר - מרץ)

דוח איכות מים לרבעון הראשון לשנת 2016

 2015

 דו"ח שנתי (ינואר - דצמבר)

דוח איכות מים שנתי לשנת 2015

 2015

 דו"ח לרבעון הרביעי (אוקטובר-דצמבר)

 

דוח איכות מים לרבעון רביעי לשנת 2015

 2015

   דו"ח לרבעון השלישי (יולי-ספטמבר)

דוח איכות מים רבעון שלישי לשנת 2015

 2015

 דו"ח חצי שנתי

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2015

 2015

 דו"ח לרבעון השני (אפריל - יוני)

דוח איכות מים לרבעון השני לשנת 2015

 2015

 דו"ח לרבעון הראשון (ינואר - מרץ)

דוח איכות מים לרבעון הראשון לשנת 2015

 2014

 דו"ח שנתי ( ינואר - דצמבר)

 2014

 דו"ח לרבעון הרביעי (אוקטובר-דצמבר)

 

דוח רבעון רביעי לשנת 2014

 2014

 דו"ח לרבעון השלישי (יולי - ספטמבר)

 

דוח רבעון שלישי לשנת 2014

 2014

 דו"ח חצי שנתי

 

דוח חצי שנתי ראשון לשנת לשנת 2014

 2014

 דו"ח לרבעון השני (אפריל - יוני)

 

דוח איכות מים לרבעון שני לשנת 2014

 2014

 דו"ח לרבעון הראשון (ינואר -מרץ)

 

דוח איכות מים לרבעון ראשון לשנת 2014

 2013

 דו"ח חצי שנתי ( יולי - דצמבר)

 

דוח איכות מים חצי שנתי לשנת 2013

 2013

 דו"ח חצי שנתי ( ינואר - יוני)

 

דו"ח איכות מים חצי שנתי לשנת 2013

עבור לתוכן העמוד