חיפושדלג על חיפוש
תשלומים
טפסים
תיק תושב
חשבונית  במייל
הודעה על הפסקת מים
הערכות בחירום
הצטרפות להוראת קבע
קריאת מד מים מרחוק
נגישות לשירות
חדש! זימון תורים מראש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

טפסים

 סוג הטופס:  טפסים מקוונים  טפסים להדפסה  טפסים מונגשים

טופס הצהרת מספר נפשות 

טופס מקוון

 להדפסה

 
טופס בקשה לבדיקת מד מים

 טופס מקוון

 להדפסה

 

טופס בקשה לבירור חיוב בעד צריכת מים 

 טופס מקוון

 להדפסה

מונגש

מוקלט

טופס הצהרה על תיקון נזילה

 טופס מקוון

להדפסה

 

טופס בקשה לבירור חיוב בעד צריכה חריגה (מעל 150% מהצריכה הממוצעת)

טופס מקוון

 להדפסה

מונגש

מוקלט

טופס החלפת צרכנים/משלמים

טופס מקוון

 להדפסה

מונגש

מוקלט

טופס הרשאה לחיוב חשבון הבנק באמצעות הוראת קבע

טופס מקוון

 להדפסה

 
טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי

טופס מקוון

 להדפסה

 
טופס ביטול הוראת קבע - בנק/אשראי  

 להדפסה

 
טופס בקשה לביצוע בדיקת מים לבקשת הצרכן  

 להדפסה

 
הודעה בדבר צריכה חריגה  

להדפסה

  מוקלט

 טופס חיבור מד מים חדש

 טופס מקוון

   
 טופס ניתוק מד מים

 טופס מקוון

   
עבור לתוכן העמוד