חיפושדלג על חיפוש
תשלומים
טפסים
תיק תושב
חשבונית  במייל
הודעה על הפסקת מים
הערכות בחירום
הצטרפות להוראת קבע
קריאת מד מים מרחוק
נגישות לשירות
חדש! זימון תורים מראש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בירור תקופתי / בירור נוסף

בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים תקופתי והליכי בירור נוספים:

הסבר כללי בנוגע להליך:

1. את הבקשה יש להגיש תוך 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון הנדון, באמצעות טופס בירור.

2. את הבקשה ניתן לשלוח בצירוף המסמכים הנדרשים בדואר/ פקס / מייל באמצעות טופס בירור.

3. הודעה על תוצאות הבירור תישלח תוך 30 ימים ממועד קבלת הבקשה לעריכת הבירור.

עבור לתוכן העמוד