פרסומת

דלג לתוכן העמוד

שאלות ותשובות כלליות לגבי צריכת מים

החיידקים מושמדים בתהליך הטיפול במים ע"י חומרי חיטוי. תוספת כלור או תרכובות כלור הם חומרים הנפוצים ביותר בארץ.

מי השתייה עוברים תהליכי סינון וחיטוי. טיפול זה בא להשמיד חיידקים ומיקרו-אורגניזמים אחרים, גורמי מחלות.

מחלות שמקורן במי שתייה מאופיינות בד"כ ע"י הקאות ושלשולים. לרוב הן תוצאה של טיפול לקוי במים או זיהום החודר למים. לאור הטיפול שניתן למים בישראל, רק במקרים נדירים יש מקרי מחלה הקשורים במים.

תאגיד 'מעיינות החוף' מבצע בדיקות כימיות ובקטריאליות במקורות המים וברשת החלוקה לפי הנחיות משרד הבריאות בפיקוחו במספר נקודות דיגום ברחבי העיר ובתדירות הקבועה בחוק. כל אחד מהמרכיבים הכימיים נבדק במקורות המים, בהתאם למדרג שנקבע ע"י משרד הבריאות.

משרד הבריאות אחראי על קביעת תקן איכות מי השתייה ועל אכיפת תקנות איכות מי השתייה.

כן. מי השתייה בישראל המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר. רמת מי השתייה בישראל יכולה להתחרות ברמת המים של המדינות המתקדמות בעולם, באירופה ובארצות הברית. לכן, אין שום סיבה שלא לשתות מים מן הברז, ובעיקר נוכח הצורך בשתייה מרובה בארצנו החמה. על פי המלצת משרד הבריאות יש לשתות לפחות שני ליטר מים ביום.

בבניינים עם מיכלי מים על גג הבניין או במקום אחר, יש לוודא את ניקיון המיכלים ואת סגירת הכניסות, על מנת למנוע זיהום של המים ממקורות חיצוניים. על פי הוראות משרד הבריאות, יש לנקות את המיכלים פעם בשנה על ידי גורם מוסמך וזאת לצורך מניעת זיהומים. 
האחריות על ניקיון ותחזוקת המיכלים חלה על הדיירים בבניין.

היווצרות בועות אוויר מזעריות במים, הדומות לבועות הגז בבירה ובסודה, גורמות למים להראות לבנים.

תופעה זו שכיחה יותר בחורף, כאשר מי השתייה קרים.

אין בתופעה זו כל נזק והיא נעלמת תוך דקות מעצמה.

לא. החומר ממנו נוצרת האבנים הוא פחמת סידן לשתייה ואין לו שום קשר עם "אבנים בכליות".

כן. בדיקות רבות הוכיחו כי רמת הכלור הקיימת במי השתייה הנה בטוחה, למרות שיש אנשים הקובלים על הטעם הנלווה. רמת הכלור במי השתייה נבדקת ע"י 'מעיינות החוף' כחלק מהבדיקות הכלליות בתדירות של אחת לשבועיים תחת פיקוח משרד הבריאות.

קשיות במי השתייה נגרמת ע"י שני מינרלים: קלציום (סידן) ומגנזיום. יש האומרים, שהמים הקשים נקראים כך משום שהקלציום והמגנזיום מקשים על ביצוע הכביסה.

'מים הקשים' בישראל, מקורם בקידוחים הנשאבים באקוויפר ההר - העשיר בסלעי סידן ומגנזיום.

מינרלים אלה אינם מזיקים לבריאות וברוב המקרים אף מועילים.

השלכת מוצרים כגון מגבונים, טיטולים, מקלונים לניקוי אוזניים, ניילונים, תחבושות היגייניות, טמפונים, סמרטוטים, שיירי מזון, שערות ושמן גורמים לסתימות חמורות ולגלישות במערכת הביוב הביתיות והעירוניות. לכן, אין להשליכם לאסלה!

הדחת המים בשירותים היא אחת הפעולות הצורכות הכי הרבה מים. מרבית השירותים צורכים בין 15 ל-23 ליטר מים בכל הורדה. מכונה להדחת כלים צורכת בממוצע כמחצית מכמות המים שאנו צורכים בשטיפה ידנית של הכלים, בתנאי שלא שוטפים את הכלים לפני שמכניסים אותם למכונה ובתנאי שמפעילים את המכונה רק כאשר היא מלאה.

מלבד השקיה, התפלגות השימוש הממוצעת למשפחה היא כדלקמן:

הדחת אסלות: 35% (55-60 ליטר)
רחצה: 35% (55-60 ליטר)
הדחת כלים, מי שתייה ובישול: 20% (30 ליטר)
כביסה וניקיון: 5% (8 ליטר)
גינון: 5% (8 ליטר)

תאגיד 'מעיינות החוף' מאפשר מסירת קריאה עצמאית של מד המים באמצעות הטלפון, פקס, מייל או דרך טופס מקוון באתר האינטרנט.

מועד מסירת הקריאה הינו אחת לחודשיים והינו משמעותי.

על הצרכן לדאוג להעביר את הצהרתו במועדים הנכונים ובהתאם לאזור המגורים לא הוא משוייך, כדלקמן:
תושבים המתגוררים באזור מגורים 1 - יש להעביר הצהרה בכל סוף חודש אי זוגי.

תושבים המתגוררים באזור מגורים 2 - יש להעביר הצהרה בכל סוף חודש זוגי.

*אזור מגוריכם מצוין בחשבון המים והביוב, ליד שם המשלם ומס' המשלם.

 עם זאת, תאגיד 'מעיינות החוף' שומר לעצמו את הזכות לפנות לתושבים בכל עת, על מנת לתאם קריאת מד מים ע"י פקח.

אם קיים חשש שמד המים אינו תקין, ניתן לפנות לשירות הלקוחות לבדיקת תקינות מד המים, שתבוצע באמצעות מכון חיצוני המוסמך לכך. התאגיד ישלח את המד לבדיקה (הבדיקה כרוכה בתשלום מראש של הצרכן), במקרה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אינו תקין, יזוכה חשבון הצרכן בעלות הבדיקה ותבוצע עריכת חשבון מחדש.
לידיעה, במידה ונמצא כי מד המים תקין - לא יבוצע החזר כספי בגין הבדיקה.

כדי לבדוק אם קיימת נזילה בצנרת הפרטית, יש לסגור את כל הברזים בנכס ולבדוק אם הפרפר המרכזי במד המים ממשיך להסתובב. במקרה שהפרפר ממשיך להסתובב, יש להזמין איש מקצוע שיתקן את הנזילה.

במקרה בו מופיעה נזילה בצנרת שמובילה עד השעון הכללי של הבית\הבניין - האחריות לתיקון הנזילה חלה על התאגיד.
במקרה בו הנזילה הינה בצנרת שבין המד הראשי לבין המד הדירתי - האחריות הינה של הצרכן (במקרה של בנין משותף, האחריות חלה על כלל דיירי הבניין).

'מעיינות החוף' מחויב לטפל בתקלות מים וביוב רק עד לנקודה של מד המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד מד המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר למד המים הראשי, לרבות בין מד המים הראשי למדי המים המשניים של כל דייר ודייר, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו"ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים שיצטרכו לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי.

תאגיד 'מעיינות החוף' רשאי לנתק תושב מאספקת המים רק במקרה בו לא שילם התושב את חשבון המים, ולא נענה להתראות שנשלחו אליו. יחד עם זאת, התאגיד חייב לפעול עפ"י נהלים והוראות שנקבעו בחוק לגבי ניתוקי מים, והוא יפעל במלוא שיקול הדעת הנדרש במקרים אלו.

תושב המעוניין להירשם כמשלם בנכס עקב שכירת דירה או רכישת דירה, צריך לבצע את ההליך כדלקמן:

  • מילוי טופס 'החלפת משלמים בגין השכרה' או 'החלפת משלמים בגין מכירה' בשלמותו.
  • החתמת בעל הנכס, משלם יוצא ומשלם נכנס.
  • צירוף חוזה השכירות או חוזה הרכישה.
  • צירוף תצלומי ת.ז. של המשלם היוצא והמשלם הנכנס או לחלופין ת.ז. של קונה הנכס ומוכר הנכס.

יש לשלוח את הטפסים והנספחים למשרדי 'מעיינות החוף' באחת מהדרכים הבאות:
באמצעות פקס 073-2331099 דרך דוא"ל [email protected] באמצעות הדואר לכתובת: רחוב קרן היסוד 62 (מרכז סביניה, קומה 1) קריית ביאליק.
על המשלם היוצא מהנכס לשלם את אגרות המים והביוב, עד לקריאת מד המים האחרונה, שהתבצעה ביום העברת הנכס.