תושבים נכבדים
תאגיד מעיינות החוף מודיע על כניסה לעבודת
בחירום להחלפת קו ביוב ברחוב העצמאות/גד
החל מתאריך 19/03/23 תבוצע עבודה להחלפת צנרת ביוב עירונית.
משך העבודה המתוכנן - 7 ימים.
בזמן הביצוע תהיה גישה מוגבלת לכלי רכב באזור העבודה ומומלץ
להחנות מחוץ לרחוב.
העבודות יבוצעו בשעות העבודה המקובלות.
בשעות העבודה הנכם מתבקשים שלא להחנות רכבים ברחוב ובסמוך
לאזור העבודה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות בהתאם לפרטים המופיעים מטה וכן למוקד
העירוני בטלפון 108 .
הנכם מתבקשים להתנהל בזהירות בקרבת העבודות
אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית שתגרם
במהלך העבודות

./uploads/n/1679214541.6832.pdf