תושבים יקרים,

ביום חמישי התאריך 20/04/2023

 בין השעות 10:00-15:00

 תתבצע הפסקת מים לבניינים ברחוב השחף 5, 9, 15

 העבודות מתבצעות במסגרת הנחת חיבור מים חדש לגן ילדים ברחוב השחף 13