העבודות יתבצעו:

• החל מתאריך 30/10/2022 תבוצע עבודה להחלפת צנרת מים וביוב עירונית.

• משך העבודה המתוכנן – כ- 4 חודשים.

• בזמן הביצוע תהיה גישה מוגבלת לכלי רכב באזור העבודה ומומלץ להחנות מחוץ לרחוב.

• מתוכננות הפסקות מים לצרכי ניתוקים וחיבורי צנרת. על מועד הפסקת מים תועבר הודעה מראש.

• העבודות יבוצעו בשעות היום מהשעה 08:00 וימשכו עד השעה 17:30 . ככל שתידרש עבודת לילה הנושא יתואם מול עיריית קריית ביאליק

• בשעות העבודה הנכם מתבקשים שלא להחנות רכבים ברחוב.

• לפרטים נוספים ניתן לפנות בהתאם לפרטים המופיעים מטה וכן למוקד העירוני בטלפון 108 . הנכם מתבקשים להתנהל בזהירות בקרבת העבודות