ביום ראשון התאריך: 28/05/2023 בין השעות 09:00-13:00.

תופסק אספקת המים לבניין ברחוב יהודה מס' 5 בקריית ביאליק.

הנ"ל לטובת העתקת מיקום גמל מים.