1.  החל מתאריך 06.09.2022 יבוצע שינוי בתמהיל מי השתייה המסופקים לצרכני מרחב הצפון ממערכת המים הארצית: יסופקו מים ממתקן הסינון המרכזי המספק מי כנרת מטופלים בשילוב קידוחי מי תהום מקומיים, ביחסים משתנים בין מקורות המים
  2.  בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים, עשויים להתרחש שינויים בטעם וריח במים המסופקים.
  3.  אבקש להדגיש, כי המים המסופקים על-ידינו, בכל משטר הפעלה, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של מקורות ובפיקוח של משרד הבריאות .
  4. במידה ואתם ספקי מים המספקים מים לאחרים, אנו ממליצים שתעבירו תוכן הודעה זו לתושבים ולצרכנים להם אתם מספקים מים. לחקלאים מומלץ להתייעץ עם מדריכי משרד החקלאות.
  5. במידה ומתקבלות תלונות חריגות על איכות המים, מעבר לאלה שצוינו בסעיף 2 , אבקש ליידע את מקורות ואת משרד הבריאות.
  6. משטר אספקה זה הינו עד להודעה חדשה בנושא ולפחות עד תחילת שנת 2023 .

הנדון הודעה על שינוי מקור מים – ספטמבר 2022.pdf