ביום שלישי התאריך: 06/06/2023 בין השעות 09:00-13:00.

תופסק אספקת המים ברחוב העלייה בקריית ביאליק,  לטובת חיבור קו מים.

נועםם1