ביום חמישי התאריך: 08/06/2023 בין השעות 14:00-16:00, תופסק אספקת המים ברחוב האורנים בניין מס' 7 בקריית ביאליק, לטובת חיבור בניין חדש לרשת המים.

מעיינות הפסקה