ביום שלישי התאריך: 13/06/2023 בין השעות 07:00-08:00,

תופסק אספקת המים בשדרות חן מס' 3,5,7 בא.ת. קריית ביאליק.

הנ"ל לטובת החלפת מד מים+ברז

הודעה על הפסקת מים- שדרות חן 3,5,7.pdf