ביום שלישי, 20/06/2023, בין השעות 09:00-13:00,

תופסק אספקת המים ברחוב שבטי ישראל 46 והתאנים 15 בקריית ביאליק, לטובת העתקת מד מים. הודעה על הפסקת מים- שבטי ישראל 46, התאנים 15.pdf