ביום רביעי, בתאריך 12/07/2023, בין השעות 14:00 – 18:00,

תופסק אספקת המים לרחוב הורדים 2-24.

הנ"ל לטובת תיקון חיבור בית הורדים 20 לרשת המים העירונית.