שלום רב,

 ביום חמישי 20/07/2023, בין השעות 10:00-14:00

 תתבצע הפסקת מים לבתים ברחוב גורדון 1-22,

במסגרת עבודות לחידוש צנרת והחלפת חיבורי בתים.