ביום רביעי, ה-19/07/2021. בין השעות 10:00-15:00,

תופסק אספקת המים לבתים ברחוב כלניות 1-20 זוגי אי זוגי, ז'בוטינסקי 43,61

לטובת החלפת חיבורי בתים וחידוש צנרת עירונית.