הודעה על הפסקת מים

ביום חמישי ה-20/07/2023, בין השעות 09:00-13:00,

תופסק אספקת המים ברחוב קק"ל 2-30 בקריית ביאליק.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.