התעדכנו כאן בשעות הפעילות שלנו בחגי תשרי

שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה!